Afval scheiden in de bouw: een handige gids voor bouwbedrijven

Gepubliceerd op: 27 juni 2024
bouwplaats

Afval scheiden in de bouwsector is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een belangrijke stap richting duurzaamheid en kostenbesparing. Voor bouwbedrijven kan het echter een uitdaging zijn om een effectief afvalbeheerprogramma op te zetten en te onderhouden. Deze gids biedt praktische tips en strategieën voor het scheiden van afval op de bouwplaats.

Waarom afval scheiden belangrijk is

In Nederland zijn bouwbedrijven verplicht om afval te scheiden op grond van de Wet milieubeheer en het Bouwbesluit 2012. Niet naleven van deze regels kan leiden tot boetes en andere juridische consequenties. Door afval correct te scheiden, voldoen bedrijven niet alleen aan de wet, maar dragen ze ook bij aan een schoner milieu.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een steeds belangrijker thema binnen de bouwsector. Door afval te scheiden, kunnen waardevolle materialen worden gerecycled en opnieuw worden gebruikt, wat leidt tot een vermindering van de vraag naar nieuwe grondstoffen en een verlaging van de CO2-uitstoot. Dit draagt bij aan de bredere duurzaamheidsdoelen van bedrijven en helpt bij het opbouwen van een positief imago.

Kostenbesparing

Hoewel het opzetten van een afvalscheidingssysteem initieel kosten met zich mee kan brengen, leidt het op de lange termijn tot besparingen. Gerecyclede materialen kunnen bijvoorbeeld worden verkocht, en de kosten voor het afvoeren van restafval kunnen worden verlaagd. Bovendien kan een efficiënt afvalbeheer leiden tot lagere stortkosten.

Soorten bouwafval

Het is belangrijk om te weten welke soorten afval op een bouwplaats ontstaan. Hier zijn de meest voorkomende:

 • Sloopafval: Beton, bakstenen, tegels en keramiek.
 • Houtafval: Onbehandeld en behandeld hout, pallets.
 • Metaalafval: IJzer, staal, koper en aluminium.
 • Kunststofafval: Folies, leidingen en isolatiematerialen.
 • Papier en karton: Verpakkingsmaterialen en papier.
 • Grof vuil: Meubilair en grote objecten die niet eenvoudig te scheiden zijn.
 • Gevaarlijk afval: Verf, lijm, chemicaliën en asbest.
 • Restafval: Afval dat niet in de andere categorieën past en moeilijk te recyclen is. Hiervoor kun je voordelig een restafval container huren bij MilieuServiceNederland.

Stappen voor effectieve afvalscheiding

 1. Inventariseer het afval: Voordat je begint met scheiden, is het belangrijk om te weten welk type afval je tegenkomt. Maak een inventarisatie van de verschillende afvalstromen.
 2. Creëer een plan: Stel een gedetailleerd afvalbeheerplan op waarin je beschrijft hoe elk type afval zal worden verzameld, gescheiden en afgevoerd.
 3. Gebruik gescheiden containers: Zorg voor voldoende gescheiden containers op de bouwplaats, duidelijk gelabeld voor de verschillende soorten bedrijfsafval.
 4. Opleiding en bewustwording: Train je medewerkers over het belang van afvalscheiding en hoe ze dit in de praktijk kunnen brengen. Zorg voor duidelijke instructies en regelmatige updates.
 5. Controle en monitoring: Houd bij hoe goed het afval wordt gescheiden en voer regelmatig controles uit. Pas het plan aan waar nodig om de efficiëntie te verbeteren.
Meer lezen?